Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej Filip Zamuliński

Kancelaria Komornicza w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 7/1;

34-220 Maków Podhalański

wejście od ul. Szpitalnej (budynek Poczty Polskiej)

tel: (33) 333-09-90 

fax (33) 333-09-91

e-mail:  filip.zamulinski@komornik.pl

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14 

Wpłaty

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kasie kancelarii od pn. do pt. w godzinach urzędowania lub wpłacając na konto:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie:

80 8799 0001 0017 0106 6111 0005

Przyjęcia stron

Komornik przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 16.00 .

Informacje dodatkowe

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 23 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje „o portalu” złożenie wniosku do komornika

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. W serwisie znajdziesz przydatne informacje, pobierzesz wnioski a także zapoznasz się z aktualnymi licytacjami.